Živelné pohromy

09.03.2013 17:37

 

Větry jež vláhu přinášejí jsou převážně západní. Bývají zde hodně silné.

 

16. srpna 1925..........velká povodeň

3. července 1927......krupobití. Škoda 50-90%. Nejvíce poškozena strana ke Lhoticům.

 

V lednu a únoru 1929 byly obrovské mrazy-až 44°C.

4. července 1929 obrovská vichřice-v lesích spousta polomů, střechy,mnohde i celé stodoly sváleny, stromy vyvráceny.

 

23. listopadu 1930 vichřicí sházeno mnoho tašek se střech.

8. června 1931 obrovská vichřice.

 

V noci z 28/9 na 29/9 1931 zabit vlakem /mezi starým a novým nádražím/ zdejší občan mladý Klimeš z nádražní chalupy ve věku 17 roků.

Za týden  zabit tam též dělník od auta, jež dováželo kámen na opravu stát. silnice-Josef Zika, 23 r. stár.

 

8. prosince 1931 ve 12 1/2 hod. polední vypukl požár v dílně Františka Koudelky u Homanů čp. 8. Shořela celá jedna dílna se stroji a zásobou prken. Dík pomoci místních lidí a brzkému příjezdu motorové stříkačky z Čes. Budějovic a ze Lhotic omezen požár pouze na tuto dílnu - ač v těsném sousedství jejím byla stodola Homanů a stodola a stáj Šebestů. Škoda asi 20 tisíc Kč kryta a 1/3 pojištěním.

 

18/4 1932 přejet četnický strážmistr ze Ševětína autobusem p. Picky na silnici u Ševětína. Ten během 2 dnů zemřel v nemocnici v Čes. Budějovicích. Majitel autobusu uznán bez viny.

 

4./6. 1932 výletní kryté auto překotilo se na silnici v ohybu před četnickou stanicí dvakráte na bok. Ač v něm sedělo 5 osob, nikdo nezraněn.

Zpět