Zájezdní hostinec v Chotýčanech

11.12.2012 15:36

CUKR, Jiří. Netradiční turistické cíle Českobudějovicka. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2007, 119 s., viii s. barev. obr. příl. ISBN 9788086829265. (s.61-62)

30. Zájezdní hostinec v Chotýčanech

    Chotýčany jsou obcí při staré cestě a železniční trati z Budějovic na Tábor a do Prahy. Jejich název je pravděpodobně odvozen od ,,kotců," tedy uhlířských chatek. Uhlířinou se zřejmě živili původní obyvatelé, neboť okolní lesy nabízely slušnou zásobu potřebného dřeva. První zmínka o ,,Kotejcanech" pochází z roku 1378, kdy náležely k panství Hluboká.

    Již v 15. století se osada stala stále častěji využívanou zastávkou pro formanské povozy, které směřovaly ku Praze nebo směrem opačným. Záhy přímo v centru obce vznikla rozsáhlá budova zájezdní hospody, která se prvně připomíná roku 1470.

    V první polovině 17. století patřilo toto stavení Mikuláši Kokoškovi, který jej koupil za 800 grošů. Protože tehdy zuřila třicetiletá válka, procházelo často po hlavní silnici velké množství vojska. A na to Kokoška doplatil, v roce 1641 ho vojáci zabili. Podle pověsti nejprve majitel vojáky zmlátil, protože opojeni pivem začali dotírat na jeho manželku. Banda si to ale nenechala líbit a jeden z mužů Kokošku pobodal nožem. Potom ho zavřeli ve sklepě. Brzy nato přiběhli sousedé, před kterými vojáci raději prchli, ale Kokošku se jim už zachránit nepodařilo. Násilníci také prý měli mezi kořeny stromů u hostince ukrýt svou válečnou kořist, totiž cínovou klenotnici.

    Hospoda však po smrti Mikuláše Kokošky i nadále fungovala a představovala pro unavené formany velké pohodlí, mohli se tu občerstvit i přespat. V polovině 18. století byla nově zřízena silnice procházející Chotýčany a o století později došlo k výrazným úpravám na hostinci. Byla odstraněna renesanční sgrafitová psaníčka a fasády dostaly stávající strohou podobu.

    Dnes je bývalý zájezdní hostinec s číslem popisným 17 nepřehlédnutelnou dominantou jižní části chotýčanské návsi. Do zahrady vede z boku klenutá brána. Vedle v jádru gotickorenesančního hostince můžeme na návsi vidět kapličku sv. Václava z roku 1882 a několik lidových staveb.

Zpět