Obyvatelstvo v Chotýčanech

09.03.2013 17:37

 

V červnu 1932 bylo zde 208 lidí starších a 61 dítě.

Celkem 269 osob.

 

Obyvatelstvo živí se nejvíce zemědělstvím.

Povoznictví a obchod dřívím provozují:

            Jan Božovský čp.11., Jan Němec čp. 15.

            Josef Božovský čp. 30

 

Na nádraží místním zaměstnáni jsou 3 železniční úředníci, jako dozorci a železniční zřízenci, zaměstnáno jest z místní obce 6 osob /Václav Kabát, Frant. Čermák, Vojtěch Lamač, Josef Lusk, Josef Suchan a Fr.Hrůša.

 

Pensistů od železnice je v místní obci 7 /V. Lamač, Jos. Říha, Jan Marek, Matěj Suchan, Ter. Jinderlová, N. Jelenová /Jírovská/ a Jan Vítů vrch. oficiál stát. drah ve v./

 

Ve škole působí 2 síly učitelské-bydlící v Chotýčanech

V četnické stanici zaměstnáni jsou 2 četníci:

Josef Ondrášek, vrchní

Josef Zahrádka, strážmistr.

 

Lesní hajný jest jeden: Vojtěch Pulec.

Kupecký krám u Homanů čp. 8.

Hostince: Frant. Šebesta čp. 9.

                 Josef Říha čp. 16

                 Frant. Kos (u Blažků)

Trafika: Marie Štěchová

 

Řemesla: pumpař.........Josef Fučík čp. 40.

                truhlář...........Frant. Koudelka v č. pop. 8.

                kovář.............Josef Zabilka čp. 20.

                obuvník.........Václav Zabilka čp. 29.

 

Příjmení a jména po chalupách:

Čís. 2. Frant. Pulec / u Kačerů/

 ---  3. Josef Jelen / u Jírovských/

 ---  4. Frant. Socha / u Zacharů/

 ---  6. Jan Mrázek / u Kubovských/

 ---  7. Jan Klojda / u Klojdů/

 ---  8. Josef Šimek / u Homanů/

 ---  10. Václav Novotný / u Košářů/

 ---  11. Jan Božovský / u Růžičků/

 ---  12. Frant. Bronec / u Šťastných/

 ---  13. Josef Klimeš / u Vilímů/

 ---  15. Jan Němec / u Políčků/

 ---  16. Josef Pavlíček / u Říhů/

 ---  17. Jan Zabilka /u Kabrhelů/

 ---  18. Václav Čertík / u Matějků/

 ---  19. Jan Zasadil / u Mazanců/

 ---  20. Josef Zabilka / u Kovářů/

 ---  22. Václav Šulista / u Bendů/

 ---  23. Václav Vojta / u Hajníčků/

 ---  24. Vojtěch Zabilka / u Kolářů/

 ---  27. Josef Kovář / u Nováků/

 ---  28. Matěj Homan / u Potůčků/

 ---  29. Václav Zabilka / u Ševců/

 ---  30. Josef Božovský / u Žáků/

 ---  31. Frant. Suchan / u Vystrčilů/

 ---  33. Josef Jelen / u Čtvrtníků/

 ---  41. Jan Vítů / u Podzemáků/

 ---  47. Jan Socha / v Holubčí/

Zpět