Monografie Chotýčan

05.02.2013 22:04

Postupně dochází k přepisování a průběžnému zveřejňování Monografie Chotýčan. Jedná se o autentické texty ze začátku 20. století.

 

Jaké články nás ještě čekají:

Škola

Státní silnice

Světová válka: vojíni, ranění, padlí, zajatí, legionáři

Kaplička, pomník padlým, sad svobody

Autobusová linka, mostní váha, obecní triedr

Družstvo pro rozvod elektric. energie

Místní katastr

Jména pozemků

Rozhled

Názvosloví

Lomy a rybníky

Živelné pohromy

Obyvatelstvo dle zaměstnání

Přehled usedlostí

Hospodářské plodiny a květiny

Nerosty

 

 

 

Zpět