6. Dolování v 16. století

13.01.2013 16:13

 

 

Dolování v 16. století.

Mezi Budějovicemi a Lišovem dobýváno stříbro a olovo. Proto tam založeny německé vsi: Hory Německé a Hůrky u Lišova.

Doly=kuty-kovy. Král i pánové chtěli zbohatnouti, zakládali rybníky, doly, dvory, pivovary. Celé Zhůří od Srubce a Nedabyle až k Lišovu, Hluboké a Újezdu osadili němečtí kvekři, dělíce se na horní revíry: vidovský, strupecký, puchorský, vrbenský, oselenský, libničský.

 

V 19. století otevřeny doly na antracit u Rudolfova, na hnědé uhlí u Oselna a Dobřejic.

 

Roku 1585 vysazeny Velké Hory na horní město Rudolfov. Roku 1841 dobýváno vápno u Hůrek, u Hrůtova a Velechvína. U Kolného je hlína a něco železné rudy na bahnech.

 

Za Schwarzenberků r. 1685-1850 zřízeny nové knihy gruntovní pro každou ves zvlášť.

            Do knih těch psáno až do roku 1850 (do zrušení poddanských soudů / t.j. do zřízení nových knih katastrálních.

 

Rustikalista byl, kdo vystavěl si domek na půdě selské neb obecní.

Dominikalista byl, kdo vystavěl si domek na půdě panské.

 

R. 1677 spracován nový urbář. Dle něho mělo panství Hlubocké

            3 městečka o 192 domech

            71 vesnic o 1030 domech

            9 kostelů, 2 pivovary, 11 dvorců, 6 ovčínů, 7 mlýnů, 152 rybníky.

 

Urbář sepsal písař důchodní Matěj Hosínský, pozdější hejtman hlubocký.

 

Na Hlubocku zřízeno 16 rychtářství:

Nové rychty byly: Dobřejovice: k ní patřily Poněšice, Chotýčany, Vlkov, Lhotice.

                             (rychtář Novák)

                              Velechvín: k ní patřily: Kolný, Hrůtov, Újezdec, Hůrky, Levín

                              Hůrecká: ----------------Libnič, Jelmo, Voselno

                               Hosínská----------------Hrdějovice a Opatovice.

 

Dle Tereziánského katastru r. 1756 roboty:

1. každý sedlák robotoval v létě 2 dny v týdnu-robota tažní-1 osoba ruční roboty

2. chalupník-----------------------1 den-----------1 osoba ruční roboty

3. domkář a podruh---------------celkem asi 13 dnů za rok.

 

Rychtáři a hajní od roboty osvobozeni.

Nad hajnými byli již lesní myslivci místo dřívějších lovčích.

 

Pojezdným byl Říha v Hosíně /dědičným/

Polesným byl Lexa v Poněšicích od r. 1634

 

V Chotýčanech v r. 1738-1775 robotovalo:

            10 sedláku po 3 dnech = 1560 dnů v roce = robota tažná

            1 sedlák po 6 dnech = 312 ---------------------------- ruční

            5--------po 3--------------780---------------------------ruční

            10 sedláků, 6 chalupníků----300+90=390-----------letní.

 

Zpět