5. Život předků

13.01.2013 16:09

Život předků:

Ze staré doby znali lidé jen mléko, sýr, tvaroh, máslo, haši prosnou a kroupovou, medovinu, různé polévky, koláče, vdolky, knedlíky, maso skopové a vepřové /jen v zimě/, zvěřinu, hrách, čočku a chléb.

Brambory, jetel, káva, tabák a cukr poznán až za Marie Terezie.

Stodol nebylo. Mlátilo se za humny na poli. Humno=mlat. Sklepů ani sýpek nebylo.

Mnoho  pěstováno lnu a konopí.

Statky byly dřevěné chaloupky s doškovými střechami a byly v jednom pořadí. Stromů hojně.

Dvě cesty vedly do vsi, jejíž podoba byla okrouhlá neb podélná, ale soustředěná kol společné návsi, pastoušky a rybníčku.

Hospodářství bylo trojstranné. Na jedné straně pěstovány ozimy, na druhé jaře, na třetí úhor. Hnojení neznali. Trojstrannost každoročně střídána.

Ovcí chováno mnoho pro kožešiny.

Pěstováno hodně drůbežnictví, včelařství / med vybírán divokým včelám v lesích, později chovány ve špalkách/.

Starý pluh jihočeský byl primitivní hákovitý rýč. Později užíván nákolesník či plužice, složená z rádla a krojidla připevněných ke křídeli s klečí a pohybující se na kolečkách. Země se jím ryla a rozhrabovala. Dobytek táhl za jho upevněné na čele. K pohybu dobytka měl oráč-otku /hůl/.

Obilí žalo se srpem. Klasy se drhly hřebenem.

 

Peníze kolem r. 1580-1600

1 groš míšeňský = 1/2 groše českého

1 kopa grošů míšenských = 1 dolar jáchymovský

1 zlatý rýnský = 60 krejcarů

 

Ceny:

radlice = 24 grošů

kočár = 4 kopy

kůň kočárový = 30 kop

kuře = 2 groše

slepice = 4 groše

kapoun = 8 grošů

kopa raků = 3 groše

malé prase = 7 grošů

tele = 1 kopa 20 grošů

štika = 10 grošů

vepř krmený =4 kopy 45 grošů

vědro vína = 4 kopy 45 grošů

chomout = 24 grošů

lopata = 6 grošů

tuna zelí = 3 kopy

vysoké boty = 1 kopa 20 grošů

plat myslivce = 8 kop 20 grošů

1 dub =  30 grošů

 

 Roku 1598 byly na Hlubocku rychty:

Hluboká, Bavorovice (k ní patřili Chotýčany), Pištín, Volešník, Dívčice, Zbudov.

 

Hájemství bylo jako 1490 jen v Kolném. To zrušeno 1596 a do Chotýčan přeneseno (do čísla 17.)

Hospod bylo 40, robot přibývalo a právo honební i pivovarské nadobro pro sedláky ztraceno.

Zpět