3. Urbář Pernštejnský

17.01.2013 12:35

 

Urbář Pernštejnský

Roku 1490 dal zástavní pán na Hlubocku-Vilém z Pernštejna sdělati nový urbář Perštejnský.

Dle něho bylo roku 1499 na Hluboké 36 osob služebných. kteří brali ročně 155 kop grošů:

Purkrabí...40 kop grošů

písař...6 kop grošů

pojezdný...4 kopy grošů

správce domu...6 kop grošů

správce zámku...6 kop grošů

holomek...4 kopy grošů

pivovarský...4 kopy grošů

pomocník pojezdného...4 kopy grošů

žalářník...4 kopy grošů

dráb...4 kopy grošů

kuchyňmistr...4 kopy grošů

kuchař...4 kopy grošů

pekař...4 kopy grošů

fišmistr...7 kop grošů

sladovník...3 kopy grošů

vrátný... 3 kopy grošů

hlásný... 2 kopy grošů

vozataj... 4 kopy grošů

druhý vozataj... 4 kopy grošů

volák...3 kopy grošů

kočí...10 kop grošů

lovec... 3 kopy grošů

pacholek... 2 kopy grošů

psovod... 2 kopy grošů

ponocný... 3 kopy grošů

kuchtík...2 1/2 kopy grošů

správkář...1 kopu grošů

 

Čeleď ve dvoře: pluhař... 4 kopy grošů, pohůnci... 3 kopy grošů

            šafářka=3 kopy grošů, 1 dívka...2 kopy, druhá dívka...2 kopy

            husopaska 1 1/2kopy, kravař=3 kopy grošů.

 

Lidé služební a čelední brali deputáty.

20 beček soli stálo 12 kop grošů.

Zpět