12. Zrušení roboty a poddanství

17.01.2013 20:29

 

Zrušení roboty a poddanství 7/9 1848

 

K zrušení roboty a poddanství pomáhali poslanci čeští:

Brauner, Smolka, Rieger, Palacký, Trojan, Trnka, Plaček, Strobach.

pak veřejné mínění a duch doby.

 

Za robotu zaplatí poddaní 1/3 odhadnuté ceny komisí (stát za ně zaplatí též 1/3)

 

Bez náhrady zrušeny: poddanství, služebnost spolupastvy a spoluprávo k pozemkům /služebnost/, spoluvlastnictví, vydržování lékaře, dělání cest, roboty bezzemků a drobné roboty /sbírání jahod, hub, léčivých bylin, kosení a pod./

 

Za náhradu zrušeny: činže /úročné platy-placené jako dědičný nájem/, dávky naturální (oves, obročné, kuřata, vejce, sýry/, desátky odváděné farářům, a všechny roboty váznoucí na statcích i s robotami přádelnými.

 

Náhrady za roboty zrušené měli být za 40 let splaceny amortisací t.j. aby vrchnost dostala tolik peněz, aby z úroků jich mohla si vydržet dělníky placené. Ve skutečnosti dostala méně.

 

Nastal obrat k lepšímu. Hospodařilo se intensivněji.

 

Hospodářské stroje ujaly se až r. 1870.

            Cepy nahrazeny mlátičkou, černé kuchyně-vlašskou.

 

V letech 1880tých přišly žentoury a řezačky.

Roku 1864 zreformována samospráva obecní.

Zrušením poddanství r. 1848 zřízeny na Hlubocku soudní okresy: Hlubocký a Lišovský.

/V celém panství bylo 77 vesnic, panských dvorů 15./

 

Spisy

 

Vojt. Novotný: Zrušení poddanství a roboty r. 1848 a katastr Josefínský

Kryštůfek: Dějiny nové doby /3. díl/

Pekař: České katastry

Fryšová: Blata 1913

            Jihočeské listy 1904.

 

Hrad Hluboká založen kol. r. 1250-1270 buď od p. Jiří nebo od Čes. Budějovic.

 

Když povolena obcím a zemím -samospráva- zrušeny byly ,,rychty“ a okresy soudní spravovány tzv. okresními výbory.

Tyto po světové válce nahraženy okresními správními komisemi.

 

1/12 1928 zrušeny okresní správní komise a jejich funkce převedeny na okresní úřad se sídlem v okresním městě - v čele s okresním hejtmanem.

Tím sloučena autonomie soudních okresů v jeden okres - politický.

 

Státní silnice byla v srpnu, září a říjnu r. 1931 opravována od Ševětína až do Budějovic. Přes ves a vršky byla dlážděna kamennými kostkamim, pak až k Budějovicům betonována a asfaltována.

            Opravy prováděli: Němec z Kostelce n/Orlicí

                                          Hemerka a Gröger z Prahy

                                          Bohumil Vojtěch z Kryšperka

            Státní dozor prováděl Inžinýr Antonín Jakeš.

Zpět