Monografie Chotýčan

1. Doba předhistorická (600-1250)

15.01.2013 15:49
  Doba předhistorická  (600-1250) Na jihočesku nalézají se stopy po záhadném pobytu národa Keltického či národa v archeologii zvaného: Pokolení jihočeských mohyl kamenných. Tento národ pobyl zde kolem r. 500-300 před Kristem. Zbytky po tomto pastýřském a loveckém národě nacházíme v...

2. Platy a roboty

15.01.2013 16:49
  Platy a roboty Za Přemysla Otakara II. ve 14. století byly dvory panské zrušeny, půda dána v užívání dělníkům při nich za plat činžovní /splatný o sv. Jiří a sv. Havlu./ Staré roboty zemské zůstaly jen některé:             Povinnost hlídky hradu Hluboké měly...

3. Urbář Pernštejnský

17.01.2013 12:35
  Urbář Pernštejnský Roku 1490 dal zástavní pán na Hlubocku-Vilém z Pernštejna sdělati nový urbář Perštejnský. Dle něho bylo roku 1499 na Hluboké 36 osob služebných. kteří brali ročně 155 kop grošů: Purkrabí...40 kop grošů písař...6 kop grošů pojezdný...4 kopy grošů správce domu...6 kop...

4. Vznik příjmení v 16. století.

13.01.2013 16:05
  Urbář Hlubocký z roku 1598 má již mnoho ustálených příjmení rodových. Jen několik statků na Hlubocku má tatáž jména, jaká byla již r. 1490: Suchdol, Čapek, Šachl, Říha. Většina příjmení vyvinula se opakováním křestního jména a různými obměnami: Jakub, Jakoubek, Kuba, Kubata, Kubátko, Kubeš,...

5. Život předků

13.01.2013 16:09
Život předků: Ze staré doby znali lidé jen mléko, sýr, tvaroh, máslo, haši prosnou a kroupovou, medovinu, různé polévky, koláče, vdolky, knedlíky, maso skopové a vepřové /jen v zimě/, zvěřinu, hrách, čočku a chléb. Brambory, jetel, káva, tabák a cukr poznán až za Marie Terezie. Stodol nebylo....

6. Dolování v 16. století

13.01.2013 16:13
    Dolování v 16. století. Mezi Budějovicemi a Lišovem dobýváno stříbro a olovo. Proto tam založeny německé vsi: Hory Německé a Hůrky u Lišova. Doly=kuty-kovy. Král i pánové chtěli zbohatnouti, zakládali rybníky, doly, dvory, pivovary. Celé Zhůří od Srubce a Nedabyle až k Lišovu,...

7. Stěhování a zhostné

13.01.2013 16:14
  Stěhování a zhostné Na třeboňsku před r. 1706 platili poddaní zhostné, když byli propuštěni na jiné panství a sice po 2 groších z každé kopy svého majetku. Roku 1706 nařízeno každému platiti po 1 kopě míšenské, chtěl-li přejíti na jiné panství než Schvarzenberské. K vrchnosti měla...

8. Josefínský katastr r. 1785

17.01.2013 13:26
  Josefínský katastr r. 1785     Roku 1785 zřízeny katastrální obce. Rychtáři voleni od spoluobčanů. Jedna katastrální obec obsahovala několik  vsí. Každá katastr. obec  má 1 knihu /Ty jsou uloženy v zems. archivu v Praze/. Katastr Dobřejovic měl vsi:...

9. Státní bankrot

17.01.2013 13:27
  Státní bankrot: Po válkách francouzských byla úprava měny r. 1811. Bankovky a měděné peníze sníženy na 1/5. Vznikla nová měna šajnová. Kapitály i dluhy klesly. Následkem toho sedláci snadno zbavili se dluhů. Stavení přestavovali, světnice zřídili rodinné, kamna kachlová /dříve byla pec v...

Monografie Chotýčan

10. Silnice

17.01.2013 20:26
  Silnice   Nynější státní /dříve říšská/ silnice šla původně oklikami po hrázi rybníka za hřbitovem budějovickým od dvora. Pilmana kol Voselna ke Chňavně přes Chotáčany do Ševětína. Silnice od Hůr přes Oselno ke Hluboké nebyla. Státní silnice (říšské) stavěny pomocí roboty...

11. Obyvatelstvo v Chotýčanech

17.01.2013 20:27
  Obyvatelstvo v Chotýčanech: kol roku 1400 bylo zde 19 osedlých statků (čísel popisných) 180...

12. Zrušení roboty a poddanství

17.01.2013 20:29
  Zrušení roboty a poddanství 7/9 1848   K zrušení roboty a poddanství pomáhali poslanci čeští: Brauner, Smolka, Rieger, Palacký, Trojan, Trnka, Plaček, Strobach. pak veřejné mínění a duch doby.   Za robotu zaplatí poddaní 1/3 odhadnuté ceny komisí (stát za ně zaplatí též...

13. Jméno obce

17.01.2013 20:30
  Jméno obce Zakládání vesnic na Jihočesku bylo trojí:             1. Doba staroslovenská kol r. 500-1.000             2....

14. Usedlosti v Chotýčanech r. 1490

17.01.2013 20:32
  Usedlosti v Chotýčanech r. 1490 Roku 1490, zástavní pán na Hluboké Vilém z Perštejna dal sdělati nový urbář, zvaný Pernštejnský. Dle něho naše ves patřila k rychtářství bavorovickému a čítala 10 usedlostí osazených a 5 usedlostí pustých, zvaných pustoty (posledními válkami spustlé). Byli...

15. Urbář z roku 1599

22.01.2013 18:51
Urbář z roku 1599   Urbář z roku 1599 vykazuje v Chotýčanech 16 osedlých, /5 celých lánů, jeden půldruhého lánu, tři jsou 3/4 lány, jeden 1/4 a pět chalup, k nimž patří některá jitra. Pořadí čísel popisných v Chotýčanech po r. 1599: Čís. 1. nynější Pomije byla původně chalupou se 7 jitry polí,...

16. Četnická stanice

05.02.2013 21:58
  Četnická stanice V Chotýčanech zřízena byla dne 1. května 1921 a byla až do 1. září 1929 v domě rolníka p. Františka Sochy čís. 44. Od 1. září 1929 jest v domě říď. učitele p. Jana Nováka čís. 49. Jména velitelů stanice: Strážmistr Josef Votruba 1/5 1921-1/6 1921 odešel do Kaplice Vrchní "...

17. Železniční stanice - Chotýčany

06.02.2013 09:06
  Železniční stanice - Chotýčany leží na trati Čes. Budějovice - Veselí Mezimostí. Vystavěna v létech 1871 až 1874 akc. společností c.k. priv. dráhy císaře Františka Josefa.   Provoz zahájen dne 8. června 1874. Chotýčany bývaly původně jen osobní zastávkou. Kdy přeměněny v nádraží není...

18. Železniční neštěstí

22.02.2013 00:16
  Dne 4. července 1911 před příjezdem rychlíku čís. 207. byly neznámým pachatelem položeny na vjezdovou výměnu a srdce dva balvany. Ty byly vlakem odhozeny a lokomotiva nepatrně poškozena. Dne 11. května 1913 při křižování nákladního vlaku s osobním - službu konající výpravčí-staniční mistr...

Obyvatelstvo v Chotýčanech

09.03.2013 17:37
  V červnu 1932 bylo zde 208 lidí starších a 61 dítě. Celkem 269 osob.   Obyvatelstvo živí se nejvíce zemědělstvím. Povoznictví a obchod dřívím provozují:             Jan Božovský čp.11., Jan Němec čp....

Živelné pohromy

09.03.2013 17:37
  Větry jež vláhu přinášejí jsou převážně západní. Bývají zde hodně silné.   16. srpna 1925..........velká povodeň 3. července 1927......krupobití. Škoda 50-90%. Nejvíce poškozena strana ke Lhoticům.   V lednu a únoru 1929 byly obrovské mrazy-až 44°C. 4. července 1929 obrovská...

lomy na kámen a rybníky

09.03.2013 17:39
  Lomy na kámen   1.) V pahorku čís. parcely 1769.....................měří 0 ha 91 a 2.) v Doubí -----------------1398/1...................------1 ha 56 a 42 m2 3. Čihadlo ------------------1791.......................------0 ha 23 a 09 m2   Rybníky   1.) rybník na návsi čís....

Světová válka 1914-1918

17.05.2013 10:57
  Z Chotýčan zúčastnilo se války 64 mužů.   Padlých 11: Frant. Mrázek zemřel malarií r. 1917 v Albánii Petr Klojda zemřel na tyf r. 1915 v Košicích Václav Klojda zemžel v polní nemocnici v Bahnici r. 1915 Frant. Homan zemřel u Niše r. 1915 Václav Novotný utopil se v sávici v Srbsku Frant....